Pääteesit

Rauha

Ukrainan on voitettava rauha. Ei kannata viljellä illuusiota Venäjän yhtäkkisestä muutoksesta. Suomella on kokemusta tästä, rajat eivät ratkaise, vaan demokratia. Suvereenius ja oikeusvaltio on voitava säilyttää. Ukrainan on saatava päättää ja sen on irrottauduttava korruptiosta ja oligarkeista.

NATO tuo Suomelle lisää vain ydinasesateenvarjon ja samalla tuo Suomen mahdollisen ydinsodan ensi-iskujen yhdeksi kohteeksi. Uuden rauhan tilanteessa ulkopolitiikka on määriteltävä uudelleen.

Sivistys

Sivistysporvaristo on kadonnut: sivistys on vasemmistolainen projekti. Suomen tieteen romahdus on yhteydessä siihen, ettei tiedepolitiikassa kuunnella tutkijoita. Tieteen ja politiikan suhde on Suomessa ajateltava uudelleen.

Panostus koulutukseen on paras investointi tulevaisuuteen, mutta kilpailu ja ennenaikaiset valintapakot vääristävät nuoruutta ja johtavat kiusaamiseen ja mielenterveysongelmiin.

Oikeudenmukaisuus

Suomi on yhä vahvemmin luokkayhteiskunta, jossa elämänpiirit erkanevat toisistaan. Oikeiston politiikassa vapautta lisätään niille, joilla on jo vapaus tehdä kaikkea. Valtion velkaantumisen taakka pannaan köyhien ja työttömien maksettavaksi. Tarvitaan vasemmistokäänne, jossa eriarvoisuutta vähennetään niin terveyteen, koulutukseen kuin toimeentulonkin nähden. Siihen tarvitaan palkkatyöntekijöiden etuja ajavia vahvoja ammattiliittoja, mutta myös esimerkiksi kunnallisveron progressiivisuutta ja veropohjan lujittamista.

Yhteiskunnallisten palvelujen vakaus ja tarkoituksenmukaisuus on myös keskiluokkien etu. Se on paljon suurempi asia kuin muutaman prosenttiyksikön veronkorotukset. Empatia on vasemmistolaisuuden ydin, siksi sydän on vasemmalla.

Tue  kampanjaa